Svět Velimaru Wiki

Vítej dobrodruhu!

Svět Velimaru je fantastický svět vytvářený pro hráče skvělé české hry na hrdiny Dračí doupě II . Jde o nekomerční projekt od hráčů hráčům, jehož jediným cílem je podpora hráčské komunity. Tato wiki metodou svět v kruzích představuje jeho výchozí nastavení z jara roku 869* a je určena především pro průvodce hrou. Toto nastavení by však rozhodně nemělo být neměnné. Svět by se měl v závislosti na vašich rozhodnutích a dobrodružstvích dynamicky měnit. Naší primární motivací pro tvorbu tohoto světa bylo vybudování dostatečně propracovaného prostředí pro naše vlastní dobrodružství. Budeme ale rádi, když ho pro svou hru využije i vaše družina, ať už v jeho původní formě, nebo jen jako inspiraci pro vlastní práci. Vyhrazujeme si ale exkluzivní právo rozhodovat o tom, co budou a nebudou kanonické události. Proto vás naléhavě a laskavě prosíme, abyste se zdrželi jakýchkoliv úprav obsahu této wiki bez našeho vědomí a souhlasu.

Pro ilustraci postav a reálií světa využíváme koláže vytvořené z obrázků a grafických prvků jiných autorů. Vzhledem k tomu, že svět původně vznikal pro naše osobní potřeby a nápad jeho zveřejnění přišel později, autorská práva jsme neřešili. Vězte však, že si hluboce vážíme práce, času a umu původních autorů a v žádném případě jim nechceme způsobit jakoukoliv újmu ani porušit jejich práva. U každého obrázku se proto pokusíme držitele práv dohledat a uvést. V současnosti však máme přes 250 grafických koláží a v některých případech se jedna skládá až z 20 různých grafických prvků (potenciálně tedy až s 20 různými držiteli autorských práv) a protože jde o volnočasový projekt, dohledávání může trvat poměrně dlouho. Prosíme proto o shovívavost a deklarujeme, že na vyžádání váš obsah chráněný autorskými právy neprodleně, pokorně a s omluvou odstraníme.

Níže naleznete křišťálové koule, které vám umožní nahlédnout na seznamy článků o bytostech, organizacích, místech a historických událostech světa Velimaru**. Poslední křišťálová koule je potom určena primárně pro nás, ale v případě zájmu můžete s její pomocí i vy nahlédnout do zákulisí našich vlastních dobrodružství, při nichž svět Velimaru vzniká a třeba se tam i inspirovat. Některá z nich pro vás vytvoříme i formou předpřipravených hratelných modulů. Orientaci na wiki světa Velimaru vám může usnadnit i náš vzorový článek. Ten je sice vytvořen jako článek o postavách, ale vězte, že články o organizacích, místech, historických událostech i dobrodružstvích jsou strukturovány obdobně. Užitečnou může být i stránka popisující pravidla naší herní etikety.

Přejeme vám, ať na klikatých stezkách velimarských zažijete spoustu fantastických dobrodružství!

Ordo Draconis, autorský tým

Kontakt: ordodraconis869@gmail.cz

*Pozn. 1: Po zahájení našeho druhého tažení je wiki postupně updatována tak, aby odpovídala vývoji v naší hře.

**Pozn. 2: Tato wiki je budována v internetovém prohlížeči na PC a její zobrazení se velmi liší v prohlížečích chytrých telefonů, kde ani výše zmíněné křišťálové koule nefungují jako odkazy. Důrazně proto doporučujeme prohlížet wiki na PC.

Pozn. 3: Seznam aktivních volitelných a domácích pravidel v naší hře najdete zde.

Pozn. 4: Humorné okamžiky z našich her najdete v našich Velimarských análech.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.